Joensuun
Kataja

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999

Laatimispäivä
19.12.2016

Rekisterinpitäjä

Nimi
Joensuun Kataja ry

Osoite
Kirkkokatu 21, 80100 Joensuu

Muut
013224062, toimisto@joensuunkataja.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Sari Paajanen
Kirkkokatu 21, 80100 Joensuu

0I3224062, toimisto@joensuunkataja.fi

3 Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittely tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (502/1989) 1 1 vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.
Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
Jäsenrekisterin ylläpito, henkilö-, joukkue-/ryhmätiedot toiminnan johtamista varten, laskutusrekisteri kausilaskutusta varten, tiedot vakuutusten ja ryhmälisenssien hankintaa varten, tiedotus jäsenistölle ja jäsenistölle tapahtuva muu postitus ja viestintä.
Tietoja kerätään vain siltä osin kuin se on välttämätöntä kunkin jäsenen harrastus-/kilpailutoimintaan osallistumiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, sukupuoli, kansalaisuus, puhelinnro, sähköposti. Huoltajan/huoltajien yhteystiedot.
Mihin joukkueeseen/ryhmään jäsen kuuluu. Julkaisulupa/-kielto koskien valokuvia ja videoita. Vättämättömät terveystiedot turvallisten kisamatkojen ja harjoittelun varmistamiseksi.
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on henkilötietolain 265:n mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäsenien tai heidän huoltajiensa ilmoittamista tiedoista rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille tahoille kuin silloin kun se on toiminnan takia ehdottoman välttämätöntä.
Seura voi luovuttaa tietoja vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

kts yllä

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteyshenkilö tai jaostojen toimihenkilöt henkilökohtaisella tietokoneella. Rekisteristä voidaan tuottaa paperitulosteita.
Rekisterin käsittelyoikeus vain siihen nimetyillä henkilöillä. Tulosteet joissa henkilötunnuksia tuhotaan silppuamalla tai polttamalla.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, toiminnan tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tiedot on varmistettu käyttäjätunnuksen ja salasanojen taakse.